Tapion Tupa Kalajoki
Luhtiaitta 1 person

Including breakfast.

25,00 €

Tapion Tupa Kalajoki
Wäentupa 1 hlö

Including breakfast.

37,00 €

Tapion Tupa Kalajoki
Pytinki 1 person

Including breakfast, sheets and towels.

48,00 €

Tapion Tupa Kalajoki
Paritalo 1 hlö

Including breakfast, sheets and towels.

77,00 €